Team Volwassenen en ouderen

De problemen waarvoor volwassenen aankloppen bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg lopen nogal uiteen:

depressie, angst, levensfaseproblemen, relatieproblemen, dwanghandelingen, problemen met het verwerken van verlies of een traumatische gebeurtenis, seksuele problemen, verslavings- problemen, om er enkele te noemen. Soms gaan deze problemen samen met lichamelijke verschijnselen, bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid of slapeloosheid. Misschien sta je helemaal alleen met deze problemen, maar het kan ook dat mensen rondom jou je aanraden hulp te zoeken.

 

We raden je aan eerst met je huisarts over je problemen te praten, maar als je dit liever niet doet, ben je even welkom.

 

Tijdens een eerste gesprek krijg je de tijd om jouw situatie te schetsen en de problemen waarvoor je hulp zoekt toe te lichten. De therapeut helpt je hierbij door vragen te stellen.

 

Na het eerste gesprek proberen we je zo snel mogelijk te helpen. Mogelijk moet je nog enkele weken geduld oefenen om te starten met de volgende gesprekken tot er tijd vrijkomt in de agenda’s van de hulpverleners.

 

Gesprekken maken een wezenlijk deel uit van de therapie. Een psychiater kan indien aangewezen ook een medicamenteuze behandeling voorschrijven.

Mits jouw instemming kunnen andere hulpverleners zoals de huisarts, of mensen die dicht bij jou staan (partner, kinderen, familieleden), betrokken worden bij het bieden van een gepaste oplossing.

 

Schemagerichte groepstherapie

Deze aanpak heeft zijn nut bewezen voor mensen die ervaren steeds opnieuw vast te lopen in hun gevoelens en relaties, ondanks inspanningen om dit te vermijden of te veranderen.In samenwerking met het Regionaal CGG Deinze-Eeklo-Gent en het psychiatrisch centrum KARUS richt CGG Zuid-Oost-Vlaanderen in 2019 schemagerichte groepstherapie in. Een kleine groep cliënten en 2 psychologen komen gedurende ongeveer een jaar (bijna) wekelijks samen. Meer info in de folder.

Groepscursus rond depressie (10 sessies)

Een groepscursus (max. 10 deelnemers) voor volwassenen vanaf 18 jaar die langer dan drie weken kampen met een aanhoudende sombere stemming. Soms gaat dit gepaard met slaapproblemen, verlies aan interesses, moeheid en futloosheid, verlies aan eetlust, andere symptomen,...

Meer info...

 

 

Bent u de 60 voorbij en kampt u met psychische problemen?

Zit u in de put, wordt u overvallen door angsten of blijft u het moeilijk hebben met een verlies?  Raakt u de draad kwijt of verliest u de zin om te leven? Hebt u problemen in uw gezin? Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat het leven moeilijk kan maken.

We helpen je weer greep te krijgen op de dingen, en werken samen met huisartsen, thuiszorg of rusthuisteams om concrete en praktische oplossingen te vinden.

Meer info...


Buddywerking

Georganiseerd vriendschappelijk contact voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die vaak alleen zijn.  Via de buddywerking kan je in contact komen met iemand, je buddy, waarmee je regelmatig afspreekt voor een babbel, of om eens te gaat winkelen, sporten, wandelen, een tentoonstelling te bezoeken of een film mee te pikken. Je kan je zorg delen, zoals mensen dit doen, maar dit contact is niet hulpverleningsgericht.
Info & contact: www.buddywerking.be

 

Sociale vaardigheidstraining voor volwassenen

Na raadpleging van een hulpverlener in het CGG kan je inschrijven voor deze training, als je het contact met anderen wil verbeteren.

 

Bijvoorbeeld:

Je vindt het moeilijk om nee te zeggen en laat over je heen lopen;

Je verlegenheid hindert jou om een gesprekje met iemand te beginnen;

Je durft je mening niet te geven of durft je kritiek niet te uiten;

Of: je durft wel voor jezelf op te komen, maar doet dat zonder rekening te houden met anderen. Je schiet meteen in de verdediging of wordt erg boos als een ander kritiek op je heeft.

 

Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn luisteren, een gesprek op gang houden, iemand een compliment geven, uw mening geven, iets weigeren, voor uw belangen opkomen en reageren op kritiek, zonder daarbij de ander onnodig te kwetsen.

 

Inhoud training

Je leert je in allerlei situaties sociaal vaardig en assertief te gedragen en gemakkelijker met andere mensen om te gaan. Je leert meer specifiek:

 • een gesprekje te beginnen en op gang te houden;
 • voor uw eigen mening uit te komen;
 • zelfbewust op te treden;
 • voor uw rechten op te komen zonder agressief te zijn;
 • kritiek te geven en te ontvangen;
 • waardering uit te drukken en te ontvangen;
 • boosheid te uiten en er op te reageren.

 

De training begint met luistervaardigheden en het wennen aan rollenspellen. Daarna komen de andere sociale vaardigheden aan bod. We starten met oefeningen die je zonder al te veel spanning kunt uitvoeren. Daarna komen oefeningen met meer uitdaging. Nadruk ligt niet op praten of lezen over sociale vaardigheden, maar op het oefenen ervan. Je oefent tijdens de bijeenkomsten en je krijgt oefeningen mee als huiswerk.Dit huiswerk is belangrijk: hoe meer je iets doet wat je moeilijk vindt, hoe gemakkelijker het gaat.

 

Meer informatie krijg je van je therapeut. Trainingen die binnenkort van start gaan vind je bij het overzicht van activiteiten.

 

Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding

Aalst

Voor wie?

Wanneer iemand uit je dichte omgeving overlijdt door zelfdoding, blijf je achter met een kluwen van emoties. Woede, angst, verdriet, onzekerheid kunnen je overspoelen. Of schuld, schaamte en ook onmacht. Je kan je in een diepe put voelen wegzinken.

 

Blijf er niet mee zitten…

In de gespreksgroep voor nabestaanden ontmoet je mensen die goed aanvoelen wat je doormaakt. Samen met hen kan je op zoek gaan naar een nieuw evenwicht en kan je proberen het onbegrijpelijke te aanvaarden. Wanneer je wil, op je eigen ritme.

 

Hoe aansluiten?

Je kan op elk moment aansluiten, na een kennismakingsgesprek. Je komt naar de gespreksgroep wanneer je er behoefte aan hebt. Je hoeft dus niet telkens aanwezig te zijn.

 

Waar?

In een lokaal van het centrum voor morele dienstverlening

Koolstraat 80

9300 Aalst

 

Wanneer?

Iedere eerste maandagavond van de maand van 19.30 u. tot 21.30 u.

In de vakantiemaanden gaat de groep niet door.

 

Bijdrage: € 5,00 per avond

 

Vragen?

Bart Vancraeynest, psycholoog CGG Zuid-Oost-Vlaanderen

078 15 55 70 of via e-mail: nazelfdoding.aalst@werkgroepverder.be

 

Deze gespreksgroep wordt ondersteund door Werkgroep Verder, voor nabestaanden na zelfdoding (www.zelfdoding.be).


Tarieven (Besluit vlaamse regering 5.10.2012)

 

Basistarief

psychotherapie €11 per sessie

 

Verminderd tarief

 • patiënten met verhoogde RIZIV-tegemoetkoming
  (bv. WIGW, OMNIO-statuut )
€ 4 per sessie
 • Patiënten met budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldenbemmiddeling
 • patiënten ten laste van hun ouders of voogd die zonder medeweten van de ouders/voogd en omwille van probleemsituaties die in verband staan met de relaties tot de ouders of voogd naar een CGG komen
€ 4 per sessie
 • Gedetineerden
 • Asielzoekers, mensen zonder papieren
 • Mensen in een behartenswaardige situatie
€ 0

 

Raadpleging psychiater

Honorarium, waarvan de mutualiteit je het grootste deel terugbetaalt. Indien nodig betaal je enkel het remgeld en ontvangen wij het resterende bedrag van jouw mutualiteit (regeling derde betaler).

 

Gebrek aan financiële middelen is nooit een hinderpaal voor hulp.