Tarieven

(Besluit Vlaamse regering 5.10.2012)

 

Standaardtarief

Eerste gesprek (mits doorverwijzing) €   0
Onmiddellijke interventie bij acute crisis €   0
Individuele therapie, partnertherapie € 11

 

 

Verminderd tarief

Onder bepaalde voorwaarden geldt een verminderd tarief:
  • Patienten met een verhoogde tegemoetkoming, binnen de ziekte‐ en invaliditeitsregelgeving (WIGW,OMNIO)

€ 4
  • Personen met een budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling
  • patiënten ten laste van hun ouders of voogd die zonder medeweten van de ouders/voogd en omwille van probleemsituaties die in verband staan met de relaties tot de ouders of voogd naar een CGG komen

 

€ 4
  • Gedetineerden
  • Asielzoekers, mensen zonder papieren
  • Mensen in een behartenswaardige situatie
€ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadpleging psychiater

Honorarium, waarvan de mutualiteit je het grootste deel terugbetaalt.
Indien nodig betaal je enkel het remgeld en ontvangen wij het resterende bedrag van jouw mutualiteit (regeling derde betaler).

 

Gebrek aan financiële middelen is nooit een hinderpaal voor hulp.