Drug- & Alcoholproject

Hulpverlening als alternatief voor klassieke straffen, in het kader van bemiddeling in strafzaken, vrijheid onder voorwaarden of probatie. Cliënten krijgen hulp om een gezondere houding te ontwikkelen tegenover drug- en/of alcoholgebruik, met als doel een verantwoord gebruik of geheelonthouding, zodat de kans op herval afneemt en het sociaal leven van de cliënt zich kan herstellen.

 

Doorverwezen naar het Drug- & Alcoholproject?

Meld je snel aan voor een eerste afspraak!


Het eerste gesprek (of intakegesprek) heeft tot doel je beter te leren kennen en een concreter zicht te krijgen op je patroon van drugs- en/of alcoholgebruik. Je krijgt informatie rond het project. Op basis van dit eerste gesprek met een hulpverlener beslist het team of de begeleiding kan opgestart worden.

 

Hoe verloopt de behandeling?

Afhankelijk van de gerechtelijke maatregel die jou is opgelegd, krijg je een aangepaste individuele vorming of individuele therapie. Je hebt zelf ook inbreng in hoe jouw behandeling er uit ziet. We staan stil bij jouw gebruik en de factoren die hierop een invloed hebben. Ook je levensgeschiedenis, je relaties, je persoonlijkheid, hoe je omgaat met moeilijke situaties en toekomstperspectieven komen aan bod. We bekijken jouw motivatie om te veranderen en bieden je handvaten om herval te voorkomen.

 

Wat vragen we van jou?

We rekenen op je positieve inzet en verwachten dat je afspraken nakomt. Als je door omstandigheden niet op een gesprek aanwezig kan zijn, vragen we om tijdig te verwittigen. Hou jij je niet aan je afspraken in dit project, dan is de hulpverlener verplicht om dit te rapporteren aan jouw justitieassistent.

 

Praktisch

Een gesprek duurt ongeveer 45 minuten en is kosteloos. De duur van de begeleiding wordt bepaald door jouw gerechtelijke maatregel. Als je maatregel afgelopen is, krijg je de kans om tegen betaling op vrijwillige basis verder te komen.