Forensisch team

Hulp aan volwassenen met een middelenproblematiek en/of  impulscontroleproblemen.

 

Je zoekt hulp op eigen intitiatief of t.g.v. een strafwettelijke bepaling

Individuele therapie voor personen met een impulscontroleproblematiek, al dan niet in combinatie met een alcoholproblematiek. Ook bij doorverwijzing van politie of justitie (voorlopige/voorwaardelijke invrijheidsstelling, elektronisch toezicht, internering).

 

Je zoekt hulp in het kader van een gerechtelijke alternatieve maatregel

Individuele therapie en vorming voor personen met een middelen- en/of impulscontroleproblematiek, doorverwezen vanuit bemiddeling in strafzaken, vrijheid onder voorwaarden of probatie.

Groepsvormingen rond agressie, geweld in de partnerrelatie of alcohol.

 

Aanmelding en verloop van de begeleiding

Aanmelden kan telefonisch (078-15 55 70), via de website of persoonlijk op een van onze vestigingen. Het forensisch team is actief in OudenaardeGeraardsbergen en Zottegem.

 

Vermeld - indien relevant -  onder welke gerechtelijke maatregel je staat en welke justitie-assistent je naar ons verwijst. Je krijgt een afspraak voor een eerste gesprek, waarna het team beslist welke begeleiding het best aansluit op je vraag.


Een gesprek duurt 45 minuten en is kosteloos bij een gerechtelijke alternatieve maatregel. Voor andere aanmeldingen gelden de standaardtarieven. De duur van de begeleiding hangt o.a. af van je gerechtelijke maatregel. Na de opgelegde behandeling kan je, indien gewenst, de behandeling op vrijwillige basis verderzetten.

 

Alle hulpverleners zijn masters in de klinische psychologie en zijn gebonden aan het beroepsgeheim.