Disclaimer

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen streeft ernaar om de informatie op haar website zo volledig, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat informatie op de website onvolledig, verouderd of onjuist is. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster. CGG Zuid-Oost-Vlaanderen zal de nodige inspanningen leveren om de informatie zo snel mogelijk te corrigeren.

 

Aansprakelijkheid

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de CGG Zuid-Oost-Vlaanderen-website.

 

Hyperlinks

Op de CGG Zuid-Oost-Vlaanderen-website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. Aangezien deze websites door derden worden beheerd aanvaardt CGG Zuid-Oost-Vlaanderen geen aansprakelijkheid voor de inhoud of voor de gevolgen van het raadplegen van deze websites.

 

Een link naar onze website op uw eigen website

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de CGG Zuid-Oost-Vlaanderen-website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de webmaster of het vragenformulier in te vullen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits u de bron vermeldt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de webmaster. CGG Zuid-Oost-Vlaanderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.