Foire aux questions

Wat is een CGG?

In een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) kan je overdag terecht bij professionele medewerkers om je te helpen met problemen als depressie, relatieproblemen, stress, seksuele moeilijkheden, angsten en fobieën, burnout, alcoholisme, slapeloosheid, psychosomatische symptomen. Sommige medewerkers werken met volwassenen, anderen zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen. Ook kinderen kunnen depressief of angstig zijn, kunnen kampen met sociale moeilijkheden of met specifieke problemen zoals ADHD, autisme of leerstoornissen. Een behandeling in een CGG bestaat uit een reeks gesprekken met een therapeut, bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks of maandelijks als het al wat beter gaat. In alle Vlaamse provincies zijn er op verschillende plaatsen CGG’s.

 

Hoe weet ik of een CGG mij (of mijn partner, of mijn kind) gepaste hulp kan bieden?

Praat erover met je huisarts of met andere instanties (bv. het centrum voor leerlingenbegeleiding of een centrum voor algemeen welzijnswerk, …) waarmee je al in contact kwam. Zij kunnen meedenken. Of bel ons gewoon. Wellicht kunnen we je meteen op weg helpen.

 

Wat als ik niet aanwezig kan zijn op mijn afspraak

Zet nieuwe afspraken meteen in je agenda. Als je een keer toch niet kan komen, verwittig zo snel mogelijk het centrum. Zo krijgt iemand anders de kans om langs te komen op dat moment en help je mee aan het voorkomen van lange wachtlijsten.

 

Wat is een therapeut?

Een therapeut in een CGG is een psycholoog, een psychiater, een bachelor in de toegepaste psychologie, een maatsschappelijk werker of een logopedist die na zijn/haar basisopleiding met succes een erkende psychotherapeutische scholing volgde, meestal tijdens de eerste werkjaren.

 

Hoe lang duurt een behandeling of therapie?

Dat varieert. De ene cliënt zal bijvoorbeeld na vier of vijf afspraken (ook wel sessies genoemd) vinden dat hij of zij alleen verder kan en ermee stoppen. Andere cliënten zien hun therapeut bijvoorbeeld om de drie weken, gedurende verschillende maanden of zelf meer dan een jaar. Doorgaans voel je zelf wel wanneer je kan stoppen met de therapie. Ook de therapeut heeft hier aandacht voor en zal aangeven wanneer hij of zij denkt dat je kan afronden. (Uitzondering: voor een verplichte therapie na een beslissing van een rechter gelden vaak andere regels).

 

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de hulp die ik krijg?

Bespreek dit met je therapeut. Als je echter het gevoel hebt dat je geen gehoor krijgt of dat de therapeut je niet begrijpt, kan je ook andere hulpverleners raadplegen, bijvoorbeeld je huisarts. Als klachten onbespreekbaar blijven, gebruik de formele klachtenprocedure die uithangt in de wachtzaal van elk CGG.

 

Kan ik me hulp in een CGG wel veroorloven? Ik kom nu al niet rond…

Een CGG wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en financiële problemen zijn geen hinderpaal om hulp te krijgen. Als je geen middelen hebt hoef je niet te betalen. Raadpleeg de tarieven op deze website voor meer informatie hierover.

 

Moet ik eerst het volle honorarium betalen aan de geneesheer-psychiater in een CGG om nadien terug te krijgen van de mutualiteit?

Dat kan, maar de regeling ‘derde betaler’ is ook mogelijk: zo betaal je enkel het bedrag dat de mutualiteit niet terugbetaalt. Uw mutualiteit betaalt dan de rest aan het CGG.

 

Wat moet ik meebrengen op een eerste afspraak?

Een klevertje van de mutualiteit en je identiteitskaart. En als je over financiële middelen beschikt, het bedrag voor de eerste sessie. Zie ‘tarieven’. Een afspraak neemt ongeveer één uur in beslag.

 

Waar vind ik uitgebreide informatie over de CGG?

Elk CGG heeft wel een folder, die je krijgt als je er heengaat of kan opvragen, maar je vindt ook heel wat algemene informatie op de website van het Vlaams Agentschap voor zorg en Gezondheid.

 

Bij wie kan ik terecht voor hulp rond zelfdoding?

Kamp je met zelfmoordgedachten? Aarzel niet erover te spreken met een familielid, een vriend(in) en zeker je huisarts. Er is veel hulp beschikbaar. Hier een overzicht.