Hulp als alternatieve gerechtelijke maatregel

Hulpverlening als alternatief voor klassieke straffen, in het kader van bemiddeling in strafzaken, vrijheid onder voorwaarden of probatie:

 

Drug- & Alcoholproject

Cliënten krijgen hulp om een gezondere houding te ontwikkelen tegenover drug- en/of alcoholgebruik, met als doel een verantwoord gebruik of geheelonthouding, zodat de kans op herval afneemt en het sociaal leven van de cliënt zich kan herstellen. Meer info...

 

Project impulscontrole

Voor volwassenen doorverwezen door justitie na eenmalige of herhaalde feiten van geweld of diefstal. De behandeling wordt aangepast aan jouw situatie. We bekijken jouw motivatie om te veranderen en bieden je handvaten om herval te voorkomen.Daders van seksuele misdrijven komen niet in aanmerking voor deze hulp.

Meer info…