Problemen bij Volwassenen en ouderen

De problemen waarvoor volwassenen aankloppen bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg lopen nogal uiteen:

 

depressie, angst, levensfaseproblemen, relatieproblemen, dwanghandelingen, problemen met het verwerken van verlies of een traumatische gebeurtenis, seksuele problemen, verslavings- problemen, om er enkele te noemen.

 

Soms gaan deze problemen samen met lichamelijke verschijnselen, bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid of slapeloosheid. Misschien sta je helemaal alleen met deze problemen, maar het kan ook dat mensen rondom jou je aanraden hulp te zoeken.

 

Enkele van onze ervaren therapeuten leggen zich toe op het helpen en ondersteunen van ouderen met psychische problemen eigen aan hun levensfase: je wordt ziek of je komt alleen te staan. Het wordt een hele klus om voor jezelf of je partner te zorgen. Alleen blijven wonen vraagt al je energie. Je ziet nog weinig mensen en je ziet het niet meer zitten.

 

We helpen jou weer greep te krijgen op de dingen, maar werken ook samen met andere hulpverleningsinstanties om, waar nodig, concrete en praktische oplossingen te vinden.

 

We raden je aan eerst met je huisarts over je problemen te praten, maar als je dit liever niet doet, ben je welkom.

 

Tijdens een eerste gesprek krijg je de tijd om jouw situatie te schetsen en de problemen waarvoor je hulp zoekt toe te lichten. De therapeut helpt je hierbij door vragen te stellen.

 

Na het eerste gesprek proberen we je zo snel mogelijk te helpen. Mogelijk moet je nog enkele weken geduld oefenen om te starten met de volgende gesprekken tot er tijd vrijkomt in de agenda’s van de hulpverleners.

 

Gesprekken maken een wezenlijk deel uit van de therapie. Een psychiater kan indien aangewezen ook een medicamenteuze behandeling voorschrijven.

 

Mits jouw instemming kunnen andere hulpverleners zoals de huisarts, of mensen die dicht bij jou staan (partner, kinderen, familieleden), betrokken worden bij het bieden van een gepaste oplossing.

 

Sociale vaardigheidstraining voor volwassenen

Na raadpleging van een hulpverlener in het CGG kan je inschrijven voor deze training, als je het contact met anderen wil verbeteren.

 

Bijvoorbeeld:

Je vindt het moeilijk om nee te zeggen en laat over je heen lopen;

Je verlegenheid hindert jou om een gesprekje met iemand te beginnen;

Je durft je mening niet te geven of durft je kritiek niet te uiten;

Of: je durft wel voor jezelf op te komen, maar doet dat zonder rekening te houden met anderen. Je schiet meteen in de verdediging of wordt erg boos als een ander kritiek op je heeft.

 

Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn luisteren, een gesprek op gang houden, iemand een compliment geven, uw mening geven, iets weigeren, voor uw belangen opkomen en reageren op kritiek, zonder daarbij de ander onnodig te kwetsen.

 

Inhoud training

Je leert je in allerlei situaties sociaal vaardig en assertief te gedragen en gemakkelijker met andere mensen om te gaan. Je leert meer specifiek:

  • een gesprekje te beginnen en op gang te houden;
  • voor uw eigen mening uit te komen;
  • zelfbewust op te treden;
  • voor uw rechten op te komen zonder agressief te zijn;
  • kritiek te geven en te ontvangen;
  • waardering uit te drukken en te ontvangen;
  • boosheid te uiten en er op te reageren.

 

De training begint met luistervaardigheden en het wennen aan rollenspellen. Daarna komen de andere sociale vaardigheden aan bod. We starten met oefeningen die je zonder al te veel spanning kunt uitvoeren. Daarna komen oefeningen met meer uitdaging. Nadruk ligt niet op praten of lezen over sociale vaardigheden, maar op het oefenen ervan. Je oefent tijdens de bijeenkomsten en je krijgt oefeningen mee als huiswerk.Dit huiswerk is belangrijk: hoe meer je iets doet wat je moeilijk vindt, hoe gemakkelijker het gaat.

 

Meer informatie krijg je van je therapeut. Trainingen die binnenkort van start gaan vind je bij het overzicht van activiteiten.

 

Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding

Aalst

Voor wie?

Wanneer iemand uit je dichte omgeving overlijdt door zelfdoding, blijf je achter met een kluwen van emoties. Woede, angst, verdriet, onzekerheid kunnen je overspoelen. Of schuld, schaamte en ook onmacht. Je kan je in een diepe put voelen wegzinken.

 

Blijf er niet mee zitten…

In de gespreksgroep voor nabestaanden ontmoet je mensen die goed aanvoelen wat je doormaakt. Samen met hen kan je op zoek gaan naar een nieuw evenwicht en kan je proberen het onbegrijpelijke te aanvaarden. Wanneer je wil, op je eigen ritme.

 

Hoe aansluiten?

Je kan op elk moment aansluiten, na een kennismakingsgesprek. Je komt naar de gespreksgroep wanneer je er behoefte aan hebt. Je hoeft dus niet telkens aanwezig te zijn.

 

Waar?

In een lokaal van het centrum voor morele dienstverlening

Koolstraat 80

9300 Aalst

 

Wanneer?

Iedere eerste maandagavond van de maand van 19.30 u. tot 21.30 u.

In de vakantiemaanden gaat de groep niet door.

 

Bijdrage: € 5,00 per avond

 

Vragen?

Nele Van Daele, psychologe CGG Zuid-Oost-Vlaanderen

Sofie Wybo, suïcidepreventiewerker CGG Zuid-Oost-Vlaanderen

0475/53.99.29 of via e-mail: nazelfdoding.aalst@werkgroepverder.be

 

Deze gespreksgroep wordt ondersteund door Werkgroep Verder, voor nabestaanden na zelfdoding (www.zelfdoding.be).


Tarieven

basistarief

psychotherapie

€10 per sessie

koppeltherapie

€20 per sessie

 

Verminderd tarief

WIGW, OMNIO-statuur of student

€5 per sessie

Personen met financiële beperkingen

€2 per sessie

Personen zonder financiële middelen

€0 per sessie

 

Raadpleging psychiater

Honorarium, waarvan de mutualiteit je het grootste deel terugbetaalt. Indien nodig betaal je enkel het remgeld en ontvangen wij het resterende bedrag van jouw mutualiteit (regeling derde betaler).

 

Gebrek aan financiële middelen is nooit een hinderpaal voor hulp.